Enjoy Spending Time in God’s Word Each Day!

September 2020 Scripture Reading

God’s Life-Giving Word of Wisdom

22 – Proverbs 3:1-35
 
23 – Proverbs 4:1-27
 
24 – Proverbs 8:1-36
 
25 – Proverbs 9:1-18
 
26 – Proverbs 10:1-32
 
27 – Proverbs 14:1-35
 
28 – Proverbs 15:1-33
 
29 – Proverbs 16:1-33
 
30 – Proverbs 17:1-28

 

October 2020 Scripture Reading Calendar

God’s Life-Giving Word of Justice and Peace

1 – Habakkuk 1:1-17

2 – Habakkuk 2:1-20

3 – Habakkuk 3:1-19

4 – 1 Corinthians 11:17-34

5 – Isaiah 1:1-20

6 – Isaiah 1:21-2:5

7 – Isaiah 3:1-15

8 – Isaiah 4:2-5:7

9 – Isaiah 6:1-13

10 – Isaiah 11:1-16

11 – Isaiah 32:1-20

12 – Isaiah 33:1-24

13 – Isaiah 34:1-17

14 – Isaiah 50:1-11

15 – Isaiah 57:1-21

16 – Isaiah 58:1-14

17 – Isaiah 59:1-21

18 – Jeremiah 1:1-19

19 – Jeremiah 2:1-25

20 – Jeremiah 3:6-25

21 – Jeremiah 4:1-18

22 – Jeremiah 5:1-19

23 – Jeremiah 5:20-31

24 – Jeremiah 7:1-15

25 – Jeremiah 10:1-16

26 – Jeremiah 29:1-23

27 – Jeremiah 30:1-24

28 – Nahum 1:1-15

29 – Nahum 2:1-13

30 – Nahum 3:1-19

31 – Ezekiel 34:1-31